Dėl reklamos svetainėje susisiekite su admin@drlahlali.org

Svetainėje nėra tokios reklaminės medžiagos:

  1. Produktų ar paslaugų reklaminiai straipsniai, kuriuose yra nuorodos į reklamuojamus produktus ar paslaugas, o ne reklaminiai.
  2. Rėmėjų nuorodos į jau esamus svetainės straipsnius, sargybinius.
  3. "Agresyvios prigimties" reklamos medžiagos (pop-up, popunder, clickunder).
  4. Erotinio pobūdžio reklaminės medžiagos arba tokio turinio puslapiai.
  5. Klaidinanti reklaminė medžiaga, kurios tikslas yra nesąžininga veikla.